Epoxyharz

Epoxyharz 37-127 1 kg + 0,5kg Epoxyhärter 37-601

Epoxyharz 37-127 1 kg + 0,5kg Epoxyhärter 37-601

EUR 32,90

inkl. 20 % USt zzgl. Versandkosten

Epoxyharz 37-127 5 kg + 2,5kg Epoxyhärter 37-601

Epoxyharz 37-127 5 kg + 2,5kg Epoxyhärter 37-601

EUR 146,20

inkl. 20 % USt zzgl. Versandkosten

Epoxyharz 37-127 10 kg + 5kg Epoxyhärter 37-601

Epoxyharz 37-127 10 kg + 5kg Epoxyhärter 37-601

EUR 284,00

inkl. 20 % USt zzgl. Versandkosten

Epoxyharz 37-140 1kg + 0,5kg Epoxyhärter 37-601

Epoxyharz 37-140 1kg + 0,5kg Epoxyhärter 37-601

EUR 32,90

inkl. 20 % USt zzgl. Versandkosten

Epoxyharz 37-140 5kg + 2,5kg Epoxyhärter 37-601

Epoxyharz 37-140 5kg + 2,5kg Epoxyhärter 37-601

EUR 146,20

inkl. 20 % USt zzgl. Versandkosten

Epoxyharz 37-140 10kg + 5kg Epoxyhärter 37-601

Epoxyharz 37-140 10kg + 5kg Epoxyhärter 37-601

EUR 284,00

inkl. 20 % USt zzgl. Versandkosten

Epoxyharz Wasserklar 1kg +0,45kg Epoxyhärter Wasserklar

Epoxyharz Wasserklar 1kg +0,45kg Epoxyhärter Wasserklar

EUR 38,90

inkl. 20 % USt zzgl. Versandkosten

Epoxyharz Wasserklar 5kg +  2,25kg Epoxyhärter Wasserklar

Epoxyharz Wasserklar 5kg + 2,25kg Epoxyhärter Wasserklar

EUR 167,50

inkl. 20 % USt zzgl. Versandkosten

Epoxyharz Wasserklar 10kg + 4,5kg Epoxyhärter Wasserklar

Epoxyharz Wasserklar 10kg + 4,5kg Epoxyhärter Wasserklar

EUR 299,75

inkl. 20 % USt zzgl. Versandkosten

Epoxy-Schlussharz-1kg + 0,5kg Epoxyhärter Schlussharz

Epoxy-Schlussharz-1kg + 0,5kg Epoxyhärter Schlussharz

EUR 30,00

inkl. 20 % USt zzgl. Versandkosten

Epoxy-Schlussharz-5kg + 2,5kg Epoxyhärter Schlussharz

Epoxy-Schlussharz-5kg + 2,5kg Epoxyhärter Schlussharz

EUR 125,00

inkl. 20 % USt zzgl. Versandkosten

Epoxy-Schlussharz-10kg + 5kg Epoxyhärter Schlussharz

Epoxy-Schlussharz-10kg + 5kg Epoxyhärter Schlussharz

EUR 238,00

inkl. 20 % USt zzgl. Versandkosten